Nabory wniosków 2014

DSC06477Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:
„Małe projekty”
„Odnowa i rozwój wsi”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Termin składania wniosków: od 12 maja do 30 maja 2014 r.

 Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych działań:
„Małe projekty” – 105 418,91 zł
„Odnowa i rozwój wsi” – 1 397 689,32 zł
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 237 121,00 zł
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 137 121,00 zł

Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi 30 pkt.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym rodzaj operacji, kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „POLCENTRUM”: www.polcentrum.pl
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl

Wnioski (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z wszystkimi załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach. Informacje udzielane są w biurze LGD „POLCENTRUM” – tel. (42) 719 90 64.

Gminy na terenie których działamy:

Log in with your credentials

Forgot your details?